اهمیت و مزایای انبارداری صحیح

اهمیت و مزایای انبارداری صحیح

انبارداری یک خدمت اقتصادی است و عبارت است از تهیه و نگهداری کالا به منظور عرضه به موقع یا گسترش دادن مدت عرضه آن به نحوی که کالا برای مدت بیشتری قابل دسترش و مصرف باشد. در اقتصاد هر کشوری انبارداری حلقه ای از زنجیره تولید ، انتقال، توزیع و مصرف به شمار رفته و نقش اتصال و واسط را در انتقال کالا از مناطق تولید به بازارهای مصرف و سپس توزیع محلی بر عهده دارند.اهمیت و مزایای صحیح انبارداری :

1- با نظارت دقیق بر موجودی انبار ، از افزایش بیش از اندازه و حد تعیین شده کالاها در انبار جلوگیری و در نتیجه از ضرر و زیان های ناشی از تغییر قیمت ها یا خرابی و فساد کالاها جلوگیری می شود.

2- دریافت، استقرار، حفاظت و در دسترس قرار دادن کالاها در انبار به روش مطلوب و به آسانی انجام می پذیرد و نیازهای واحدها به موقع تأمین می شود.

3- از سفارشات اضافی و تکراری جلوگیری می گردد.

4- اطلاعات مورد نیاز مدیران در زمینه میزان موجودی ها و مصارف کالاها در هر زمان به نحو مناسب تهیه و باعث تسهیل شمارش می گردد.

5- با خرید به مقدار صرفه اقتصادی ، از راکد شدن سرمایه جلوگیری به عمل می آید. در نتیجه نگهداری و حفاظت صحیح از کالاها، اتلاف ضایعات به حداقل می رسد.

6- عملیات شمارش ، صورت برداری و در نهایت انبارگردانی از موجودی ها و همچنین ارزش موجودی جنس در پایان سال به سهولت انجام پذیر است.

مطالب مرتبط

استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS)
استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS)

استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS)

بارکد چیست؟
بارکد چیست؟

بارکد چیست؟

نرم افزار تحت وب یا Web Based چیست؟
نرم افزار تحت وب یا Web Based چیست؟

نرم افزار تحت وب یا Web Based چیست؟