شهرنوین

حسابداری

حساب صندوق در هما

وجه نقدی که در هر موسسه جهت انجام پرداخت ها و دریافت های روزمره مورد استفاده قرار می گیرد تحت عنوان صندوق در دفاتر حسابداری ثبت می شود.

ثبت حسابداری صندوق
از آنجا که حساب صندوق جزء دارایی هاست افزایش آن بدهکار و کاهش آن بستانکار می شود .
افزایش در سمت راست معادله اساسی حسابداری( دارایی ها) بدهکار و کاهش آن بستانکار می شود.افزایش در سمت چپ معادله اساسی حسابداری( بدهی ها و سرمایه) بستانکار و کاهش آن بدهکار می شود.

"کنترل مانده واقعی صندوق با دفاتر و ثبت مغایرات مربوطه"
با توجه به اینکه ممکن است دریافت ها و پرداخت های متعدد توسط صندوقدار به اضافه یا کسر دریافت منجر گردد؛ لازم است به طور مرتب مانده وجه نقد موجود در صندوق یا مانده حساب صندوق در دفتر کل مقایسه شود تا هرگونه اضافه یا کسر صندوق کشف گردد و مورد بررسی قرار گیرد.

در بسیاری از موسسات مبالغی را هر ماه به صندوقداران به عنوان فوق العاده کسر صندوق پرداخت می کنند و به این ترتیب کسور جزئی صندوق که معمولا ناشی از عدم دریافت پول خرد است به عهده صندوق دار خواهد بود. اما با وجود این موسساتی نیز هستند که کسری یا اضافات صندوق را در حسابی به نام حساب (کسور و اضافات صندوق) ثبت می کنند.

زمانی که در صندوق کسری ایجاد شود حساب کسور و اضافات صندوق بدهکار و زمانی که صندوق با اضافه موجه شود حساب کسور و اضافات صندوق بستانکار می شود. هرگاه حساب کسور و اضافات صندوق در پایان سال دارای مانده بدهکار باشد یک هزینه تلقی می شود و چنانچه دارای مانده بستانکار باشد یک درآمد و باید بسته شوند.

زمانی که در صندوق کسری ایجاد شود؛ حساب کسور و اضافات صندوق بدهکار و زمانی که صندوق با اضافه مواجه شود حساب کسور و اضافات صندوق بستانکار می شود.

هرگاه حساب کسور و اضافات صندوق در پایان سال دارای مانده بدهکار باشد یک هزینه تلقی می شود و چنانچه دارای مانده بستانکار باشد یک درآمد و باید بسته شود.

تفاوت بین حساب تنخواه و صندوق از لحاظ رفتاری بدین شرح می باشد :
1- وجه نقد منظور شده در حساب صندوق، در اختیار فردی است که مسئول خرید نمی باشد در حالیکه تنخواه در دسترس افرادی معمولا قرار می گیرد که مستقیما با فرآیند خرید در ارتباط هستند.
2- تنخواه لازمست در طی مدت زمان معین یا اتمام وجه تسویه حساب و تغذیه گردد در حالیکه این مورد در خصوص صندوق صدقیت ندارد.
3- وجه موجود در دست تنخواه گردان به نحوی طلب شرکت از آن شخص می باشد و اینکه باید در پایان سال (به جزء شرکتهای تعاونی) اگر مانده داشت بایستی به بدهکاری شخص منظور شود در حالیکه صندوق دارایی شرکت و در پایان سال در سرفصل نقد و بانک طبقه بندی می شود.

حسابهای بانکی صندوق
کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های صندوق شامل وجوه حاصل از پذیره‌ نویسی اولیه و صدور واحد‌های سرمایه‌گذاری پس از پذیره‌ نویسی اولیه، وجوه پرداختی بابت ابطال واحد‌های سرمایه‌ گذاری و خرید اوراق بهادار، وجوه حاصل از دریافت سودهای نقدی اوراق بهادار و سپرده‌های بانکی و فروش اوراق بهادار، وجوه پرداختی به سرمایه‌ گذاران و پرداخت هزینه‌های مربوط به صندوق، منحصراً از طریق حساب‌های مندرج در جدول زیر انجام می‌پذیرد. این حسابها به تشخیص مدیر و توافق متولی افتتاح و کلیه پرداخت‌های صندوق از حساب‌های بانکی صندوق و به دستور مدیر صندوق صورت می‌پذیرد.

صندوق در هما
تنظیمات صندوق
با کلیک بر روی آیکون " تنظیمات صندوق "صفحه ی ویرایش تنظیمات صندوق باز میشود. و در این صفحه میتوان صندوق جدید را تعریف نمود.
1 - انتخاب: رکورد جدید برای صندوق انتخاب کنید.
2- عنوان : نامی برای صندوق وارد کنید.
3 - مسئول : مسئول صندوق را مشخص می کند.
4- پیش فرض دسترسی: با انتخاب کاربر مورد نظر میتوان دسترسی صندوق تعریف شده را به کاربر مورد نظر تخصیص داد.
5- مبلغ افزایش : مبلغی که به صورت پیش فرض برای افزایش موجودی صندوق تعریف میشود.
6- حداقل موجودی : مبلغی را به عنوان حداقل موجودی صندوق درنظر میگیرید.
7 - محدودیت روزانه : مبلغ مجاز هزینه صندوق برای هر روز است.
8- محدودیت تراکنش: حداکثر مبلغ تراکنش وارد شود.
9 - شرح: شرحی در مورد تراکنش است.
10- تنظیمات
فعال : در صورتی که تیک فعال را نزنید صندوق تعریف شده قابل استفاده نیست.
دسترسی عمومی
اعلام حداقل موجودی : با فعال بودن این گزینه در صورت رسیدن به حداقل موجودی سیستم آلارم میدهد.
 نمایش در پیشخوان
 پیش فرض عملیات مالی: با فعال بودن این گزینه صدوق تعریف شده به عنوان پیش فدرض درعملیدات مالی خواهد بود ودرنهایت بر روی دکمه" ذخیره" کلیک کنیی . برای ثبت صندوق بعدی روی دکمه "جدید" کلیک کنید.

ثبت برداشتی
ابتدا در صفحه خزانه/صندوق فیلتر را روی صندوق موردنظر گذاشته و وارد صفحه ثبت برداشتی میشویم .در اینصورت سرفصل بستانکار بصورت اتوماتیک حساب صندوق موردنظر را بستانکار میکند درغیراینصورت باید سرفصل صندوق را بصورت دستی وارد کنیم.

در صفحه ثبت برداشتی صندوق، سربرگ سند مالی :
ساختار کلی این صفحه براساس نمودارT( ازمفاهیم اصلی در حسابداری) است. لذا دارای دو ستون برای تعیین بدهکار وبستانکار درسند مربوطه میباشد.

ستون سمت راست نمودارT شامل :
1- سند هزینه صندوق : عنوان سند را واردکنید.
2- تاریخ وساعت: تاریخ و ساعت که به صورت پیش فرض با زمان سیستم ست شده را می توانید به صورت دستی تغییر دهید.
3- می توانید یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید. در این بخش می توانید ماهیت کلی طرف حساب را به غیر از ماهیت آن دراین سند خاص مشخص کنید. ماهیت بدهکار و یا بستانکار)  حسابها  بدهکاران  بستانکاران
 نکته: با انتخاب گزینه بدهکاران یا بستانکاران، لیست طرف حسابهای درج شده در بخش بدهکاران و بستانکاران دیده می شود و با انتخاب حساب ها ، می توانید لیست تمام حساب ها را ببینید.
4- در بخش سطوح 4 و 5 و6 میتوانید در صورتی که ثبت سند مربوط به حسابی در این سطوح است آن را درج کنید.
5- مبلغ تراکنش : مبلغ واریزی را ثبت کنید.
6- "ثبت تراکنش" دکمه ثبت تراکنش جهت تکمیل و ثبت سند ثبت شده می باشد.
ستون سمت چپ نمودارTشامل :
 نکته: در این بخش نیازی به پرکردن ستونهای سمت چپ نیست و آنها بر اساس صندوق پیش فرض سند می خورد.
7- شرح تراکنش: شرحی در مورد تراکنش است.
پس از ثبت اطلاعات لیست سندهای ثبت برداشتی صندوق در پایین همین صفحه دیده می شود.
لیست سندهای صندوق ثبت شده: این لیست شامل ستونهای ردیف، کد، سرفصل، مرکز، سطوح 4 و5 و 6 حسابداری ،ستونهای بدهکار و بستانکار همچنین شرح تراکنش و تاریخ و ساعت ثبت سند و توسط را مشاهده کنید و گزارش بگیرید.
در صفحه ثبت برداشتی صندوق، سربرگ تنظیمات
که به صورت اتوماتیک نوع سند جاری را تشخیص داده و بر روی سند مربوطه قرار می گیرد و در صورت نیاز می توان نوع سند را تغییر داده و کافیست در صفحه سند مالی این تغییرات را ثبت نمود.

ثبت واریزی
ابتدا در صفحه خزانه/صندوق فیلتر را روی صندوق موردنظر گذاشته و وارد صفحه ثبت واریزی میشویم .در اینصورت سرفصل بدهکار بصورت اتوماتیک صندوق موردنظر را بدهکارمیکند درغیراینصورت باید سرفصل صندوق را بصورت دستی وارد کنیم.

در صفحه ثبت واریزی صندوق سربرگ سند مالی:
ساختار کلی این صفحه براساس نمودارT(از مفاهیم اصلی در حسابداری) اسدت. لذا دارای دو ستون برای تعیین بدهکار و بستانکار درسند مربوطه میباشد.

ستون سمت راست نمودارTشامل :
1 - سند واریز صندوق : عنوان سند را واردکنید.
2- تاریخ و ساعت: تاریخ و ساعت که به صورت پیش فرض با زمان سیستم ست شده را می توانید به صورت دستی تغییردهید.
3- این بخش نیازی به پر کردن ندارد و بر اساس صندوق سند می خورد.
4- در بخش سطوح 4 و 5 و 6 در صورتی که ثبت سند مربوط به حسابی در این سطوح است آن را درج کنید.
5 - مبلغ تراکنش : مبلغ واریزی به عنوان شارژ صندوق را ثبت کنید.
6 - "ثبت تراکنش"دکمه ثبت تراکنش جهت تکمیل و ثبت سند ثبت شده می باشد.
ستون سمت چپ نمودارT شامل :
7- می توانید یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید.
حسابها  بدهکاران  بستانکاران
 نکته: با انتخاب گزینه بدهکاران یا بستانکاران، لیست طرف حسابهای درج شده در بخش بددهکاران و بستانکاران دیده می شود و با انتخاب حساب ها، می توانید لیست تمام حساب ها را ببینید.

8- شرح تراکنش: شرحی در مورد تراکنش است.
پس از ثبت اطلاعات لیست سندهای ثبت واریزی به صندوق در پایین همین صفحه دیده می شود.

لیست سندهای واریز به صندوق ثبت شده:
این لیست شامل ستونهای ردیف، کد، سرفصل، مرکز،سطوح 4 و5 و 6 حسابداری، ستون های بدهکاروبستانکارهمچنین شرح تراکنش و تاریخ و ساعت ثبت سند و توسط را مشاهده کنید و گزارش بگیرید.

عملیات خزانه
با کلیک بر روی آیکون "عملیات خزانه" صفحه ای به نام عملیات خزانه و صندوق بازمیشود. در این صفحه میتوان مانده اسناد را مرتب سازی و تنظیم نمود. بعد ازانتخاب یکی از قسمتهای تنخواه ،صندوق و بانک و کلیک بر روی آیکون * آیکون به "حذف مانده و ترتیب" تبدیل می شود و با کلیک بر روی این آیکون عملیات حذف انجام شده و پیغام مبنی بر حذف مانده تراکنش و ترتیب تراکنش ها نمایش داده می شود و مانده تمام اسناد قبلی حذف می شود. با کلیک بر روی آیکون" شمارش" اسناد مرتب سازی نشده شمارش شده و پیغامی به صورت "تعداد تراکنش های مرتب نشده برابر با ...عدد" ظاهر می شود و در نهایت با کلیک بر روی آیکون " تنظیم مانده و مرتب سازی" مانده اسناد شمارش شده مجددا تنظیم ومرتب می شود و پیغامی به صورت "مرتب سازی انجام شد" ظاهر می شود.

بیشتر بخوانیم:
- حقوق صاحبان سهام
- گذری بر استانداردهای حسابداری ایران
- مدیریت بحرانکلیدواژه‌ها: ثبت حسابداری صندوق -حسابهای بانکی صندوق -صندوق در هما -تنظیمات صندوق-ثبت برداشتی-ثبت واریزی-عملیات خزانه