شهرنوین

حسابداری

گزارش مرور حسابها در نرم افزار هما

یکی از گزارش های پرکاربرد سیستم حسابداری، «گزارش مرور حسابها» است. این گزارش که ساختاری شبیه به تراز آزمایشی دارد و تا حدودی شبیه به آن نیز عمل می کند به کاربر این امکان را می دهد که گردش بدهکار / بستانکار و مانده بدهکار / بستانکار حسابها را از سطح کل به صورت پلکانی تا آخرین سطح حساب های تفصیلی مرور نماید. اما ویژگی منحصر به فرد این گزارش در امکان انتخاب ارتباط حساب ها با یکدیگر و نمایش گزارش در وضعیت انتخابی است. در هنگامی که ساختار کدینگ مالی نمایانگر استفاده از حسابهای تفصیلی در لایه های متعدد (5 سطح) در کنار حسابهای اصلی است و ارتباطات گسترده ای نیز بین آنها برقرار شده است، بدست آوردن یک گزارش مبسوط از گردش و مانده یک حساب اصلی با حساب های تفصیلی مرتبط دلخواه، بسیار ضروری است.
در این گزارش به سادگی می توان با انتخاب حساب های اصلی و حساب های اصلی به دلخواه، به مرور یک حساب پرداخت و به گردش و مانده یک حساب با در نظر گرفتن ارتباطاتش دسترسی پیدا کرد و عملا هیچ محدودیتی در انتخاب حسابها بصورت صعودی به نزولی (از حساب کل به آخرین سطح) و یا نزولی به صعودی (آخرین سطح به حساب کل) و حساب های میانی وجود ندارد.

روش کار در نرم افزار هما:
- از طریق منوی حسابداری زیرمنوی مرور حساب ها را انتخاب نمایید.
- دوره مالی مد نظر را از قسمت تنظیمات انتخاب و محدوده مورد نظر گزارش را تعیین نمایید و ذخیره کنید.
- در صفحه مرور حسابها 4 تا دایره رنگی وجود دارد که به ترتیب گزارش حسابها را در سطح گروه،کل،معین و تفصیلی نشان میدهد. حساب دلخواه را در سطح مورد نظر تعیین نمایید در این حالت گزارش نمایش داده شده وفق انتخابهای شما قابل مشاهده است.

نکته 1 : هیچ محدودیتی در انتخاب حساب و سطح آن وجود نداشته و به راحتی می توان یک حساب اصلی با حسابهای فرعی یا یک حساب فرعی با حساب اصلی را انتخاب کرد.
نکته 2 : امکان مرور حساب در سطح آخر و یا نمایش همه حسابها بصورت پلکانی با انتخاب چک باکس های مرتبط در صفحه وجود دارد.
نکته 3 : مسیر مرور حساب در فیلدی به همین منظور نمایش داده می شود تا کاربر از نحوه مرور در هر لحظه مطلع گردد.
نکته 4 : در هر لحظه امکان دسترسی به دفتر حساب و سند حسابداری مرتبط از طریق دکمه "دفتر حساب" وجود دارد.
نکته 5 : کلیه ابزارهای مرتبط با گزارشات، مانند خروجی به اکسل، امکان جستجو و فیلتر، امکان چاپ و یا نمایش گزارش با لحاظ اسناد ثبت نشده در این گزارش فعال است.

بیشتر بخوانیم: حساب تنخواه در نرم افزار هما

امکانات مرور حسابها در هما :
1) امکان تعریف سرفصل جدید: در تب سرفصل جدید می توان حساب کل و معین جدید تعریف نمود.
2) امکان تعریف حسابهای تفصیلی مراکز هزینه :ابتدا دررده بندی سطوح رده خاصی را برای یک گروه از مراکزهزینه ایجاد کرده سپس از قسمت تعریف سطوح عنوان تفصیلی ها را تعریف می کنیم.
3) تراز آزمایشی و تفصیلی:در این قسمت میتوان در یک بازه زمانی مشخص تراز آزمایشی حسابها را به دست آورد و از قسمت تراز تفصیلی نیز میتوان تراز تفصیلی را برای یک دوره زمانی خاص به دست بیاوریم.در تراز آزمایشی لازم است که بازه زمانی مورد نظر را مشخص کنیم.
4) در قسمت دفاتر قانونی نیز میتوان از طریق فیلتر کردن اطلاعات مربوط به دفتر کل و روزنامه را در بازه زمانی خاص داشته باشیم.
5) نمودار درختی حسابها را در سه سطح گروه و کل و معین نمایش می دهد.

گزارش های موجود در بخش مرور حساب‌های نرم افزار هما عبارتند از:
1. ترازهای آزمایشی در سطوح کل، معین، جزمعین و به روش نقدی
2. دفاتر مالی در سطوح گروه، کل، معین، جزمعین و به روش نقدی
3. گزارش های تفصیلی 1، 2، 3، مراکز هزینه، پروژه، منابع اعتباری ، ردیف اعتباری و برنامه اعتباری
4. سایر گزارش ها شامل گزارش ویژه، حساب تفصیل مشترک ، خلاصه سند ماهانه و روزانه

بیشتر بخوانیم:
- پیشخوان مدیریتِ نرم افزار هما
- کدینگ حسابها در نرم افزار هما
- گزارشات فصلی چیست و در نرم افزار هما به چه صورت است؟کلیدواژه‌ها: امکانات مرور حسابها در هما- بخش مرور حساب‌های نرم افزار هما- ترازهای آزمایشی- منابع اعتباری- برنامه اعتباری- حساب تفصیل مشترک