شهرنوین

حسابداری

سیستم پشتیبان تصمیم گیری Dss:Decision support system

مجموعه ای از برنامه ها و داده های مرتبط بهم که برای کمک به تحلیل و تصمیم گیری طراحی می شوند. کمک این گونه سیستم ها در تصمیم گیری بیش از سیستم های مدیریت اطلاعات ( MIS ) سیستم های اطلاعات اجرایی ( EIS ) است.

ارتباط DSS و نرم افزار BPMS :
یکی از اجزای مهم نرم افزار bpms، موتور گردش کار ( Workflow Engine ) می‌باشد که همانند تمام سیستم‌های استاندارد گردش کار، بایستی امکان تصمیم‌گیری در هر وضعیت و حالت کار را داشته باشد. در حالت ساده نقاط تصمیم‌گیری با استفاده از مقادیر وارد شده در فرایند جاری قابل انجام باشد ولی در بعضی از موارد اطلاعات مورد نیاز جهت تصمیم‌گیری با استفاده از پردازشهای پیچیده قابل انجام است. هسته اصلی اجرای این پردازش ها پیچیده توسط DSS قابل انجام است. به بیان دیگر DSS به عنوان یک جعبه، ورودی‌های لازم را از فرایند اصلی گرفته و بعد از پردازش های لازم، خروجی تولید می‌کند که به عنوان ورودی برای مراحل بعدی فرایند مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بیشتر بخوانیم:
- نرم افزار تحت وب را بیشتر بشناسیم!

خصوصیات عمومی DSS :
1 – DSS می‌تواند با استفاده از اطلاعات وارد شده در فرایند (توسط کاربر) و مجموعه‌ای از عملیات روی اطلاعات سایر فرایندها که توسط سیستم های نرم‌افزاری صورت می‌گیرد فرایند را به سمت بهینه سازی سوق دهد. به بیان دیگر ترکیبی از قابلیت های انسانی و رایانه ای در جهت حل مسائل از قابلیت های یک DSS است.

2 – به گردش کارهایی که توسط نرم افزار BPMS صورت می‌گیرد، کیفیت و دقت بهتری می‌دهد.

3 – کاربر می‌تواند، با استفاده از پارامترهای بیرونی که به DSS تزریق می‌کند رفتار سیستم را بروز کند.

4 – به کمک وب سرویس میتوانید ارتباط ساده تری بین فرایندهای مختلف ایجاد کنید.

5 – با استفاده از سیستمهای یادگیر میتواند در جهت بهینه کردن رفتار فرایند، در جهت بهینه سازی آن پیش برود.


چندمثال از DSS :

مثال 1– بررسی موجودی انبار در سیستم تامین کالا :
فرض کنید در فرایند درخواست کالا یا تامین کالا میخواهید درخواست کالای خود را وارد نمایید. معمولا در ابتدا اگر کالا در انبار موجود باشد درخواست کالا شما از طریق انبار ارائه می شود و اگر در انبار موجود نباشد از طریق درخواست خرید کالا، نیاز شما تامین خواهد شد. بررسی موجودی انبار به عنوان ورودی گردش کار از طریق DSS تامین می گردد. یا از طریق وب سرویسی که از سیستم انبار موجودی کالا را نمایش می دهد و یا از طریق گزارشاتی که از انبار میگیریم قابل آنالیز خواهد بود.

مثال 2 – بررسی خوش حسابی مشتری با خواندن وضعیت تراکنش ها :
معمولا روشهای مختلفی برای مدیریت مالی و نحوه دریافت و پرداخت با مشتری ها وجود دارد. مثلا اگر مشتری بدحساب بوده و چک های برگشتی زیادی داده باشد، DSS میتواند بر اساس وضعیت مالی آن نوع مشتری را دسته بندی کند. مثلا مشتری خوش حساب یا بد حساب. با هر بار تراکنش مالی با مشتری، DSS مقدار وضعیت خوش حسابی و یا بدحسابی مشتری را بروز میکند تا در تصمیم گیری نحوه معامله با مشتری تحلیل مناسبی به شما بدهد.

بیشتر بخوانیم:
- اهمیت استفاده از نرم افزار های حسابداری در کسب و کار امروزی
- پرداخت آنلاین
- بارکد چیست؟کلیدواژه‌ها: سیستم های مدیریت اطلاعات- MIS-سیستم های اطلاعات اجرایی- EIS-ارتباط DSS و نرم افزار BPMS-موتور گردش کار-Workflow Engine-خصوصیات عمومی DSS-چندمثال از DSS-موجودی انبار در سیستم تامین کالا-فرایند درخواست کالا-تامین کالا-وضعیت تراکنش ها