شهرنوین

حسابداری

اظهارنامه مالیاتی چیست؟

همانطور که می دانیم برای حفظ چرخه اقتصادی کشور ، حقوق دولت باید به شکل مالیات پرداخت شود که اظهارنامه مالیاتی مبحثی در این قالب است که پرداخت مالیات را با توجه به درآمد افراد در نظر می گیرد. اظهارنامه مالیاتی فرم هایی است که به صورت پیوسته از سوی سازمان مالیاتی در اختیار متقاضیان قرار می گیرد و افراد باید با داشتن کد اقتصادی 16 رقمی اطلاعات خود را از طریق پیش ثبت نام در سامانه مالیاتی وارد کرده و اقدام به گرفتن اظهارنامه مالیاتی نمایند.

تمامی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی باید با توجه به درآمد خود به پرداخت مالیات اقدام کنند و توسط این اشخاص اظهارنامه مالیاتی با اعتراف بر میزان درآمد اشخاص، تکمیل شده و به اداره مالیاتی باید تحویل داده شود. شیوه محاسبه ی مالیات در ایران به دو صورت علی الرأس و خوداظهاری می باشد. امروزه نظام‌های مالیاتی پیشرفته تمایل دارند به جای شیوه‌ی علی‌الرأس که در آن مأموران اداره‌ی مالیات به تعیین میزان مالیات می‌پردازند، خوداظهاری را جایگزین کنند. خوداظهاری به این معناست که حقیقی یا حقوقی خود اعلام می‌نمایند که چه مقدار درآمد داشته و چه مقدار باید مالیات پرداخت نماید بی‌آنکه ممیزین و کارشناسان سازمان امور مالیاتی در محاسبه و دریافت مالیات، دخالت قابل توجهی داشته باشند. چنانچه اشخاص حقیقی و حقوقی خود به تکمیل فرم اظهارنامه ی مالیاتی اقدام نکنند، کارشناسان امور مالیاتی به صورت علی الراس مالیات را محاسبه کرده و به مالیات دهنده اعلام می کنند و نظر کارشناس در این مورد ملاک پرداخت مالیات خواهد بود.

- میزان مالیات در کشور ما به میزان 25 در صد سود سالانه ی فعالیت شرکت یا شخص در نظر گرفته می شود. سود سالانه حاصل کسر تمامی هزینه ها ی شرکت در آن سال مالی از مجموع درآمد ها ی شرکت می باشد. در حالتی که مالیات شرکت، علی الراس برآورده شود، به معنی آن است که ممیز رسیدگی کننده ی مالیاتی هزینه ها ی شرکت را نپذیرفته و در آمد شرکت یا برآوردی که خود از شرکت دارد را مبنای محاسبه مالیات قرار می دهد.

بیشتر بخوانیم: ماهیت حسابها در حسابداری

- تعریف سال مالیاتی :
سالِ مالیاتی عبارت از یکسال شمسی است که از اول فروردین شروع می‌شود و در پایان اسفند آن سال خاتمه می‌یابد. ولی در رابطه با اشخاص حقوقی که سال مالی آنها به موجب اساس نامه‌شان با سال مالیاتی تطبیق نمی‌کند، ملاک تعیین میزان مالیات، سالِ مالی آن شرکت است.

- نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی :
در گذشته این اظهارنامه ها به صورت دستی تهیه و ارسال می شد ولی در حال حاضر اظهارنامه الکترونیکی از طریق نرم افزار به سایت سازمان امور مالیاتی ارسال و کد رهگیری دریافت می شود. شیوه ی ارائه ی اظهارنامه به صورت خود اظهاری می باشد. اظهارنامه مالیاتی فرم هایی است که به صورت پیوسته از سوی سازمان مالیاتی در اختیار متقاضیان قرار می گیرد و افراد باید با داشتن کد اقتصادی 16رقمی اطلاعات خود را از طریق پیش ثبت نام در سامانه مالیاتی وارد کرده و اقدام به گرفتن اظهارنامه مالیاتی نمایند. بنابراین، شخص با قید کردن میزان درآمد خود مالیات لازمه را پرداخت می نماید. لازم به ذکر است چنانچه در محاسبه سود و زیان اشتباه شده باشد با ارائه مدارک لازم به مدت یک ماه از تاریخ انقضای تسلیم اظهارنامه جهت رفع اشتباهات زمان داده می شود.

- طبق ماده 2 قانون مذکور، اشخاص ذیل مشمول پرداخت مالیات های موضوع این قانون نیستند:
وزارتخانه ها و موسسات دولتی ، شهرداری ها و دستگاه هایی که بودجه ی آنها توسط دولت تامین می شود، مشمول پرداخت مالیات نمی شوند.

- جریمه‎های عدم انجام تکالیف قانونی در خصوص اظهارنامه مالیات عملکرد :
1- جریمه عدم ارسال اظهارنامه مالیات عملکرد در موعد قانونی معادل 30% مالیات متعلقه
2- جریمه عدم ارائه دفاتر، تراز و سود و زیان معادل 20% مالیات متعلقه

بیشتر بخوانیم:
- آموزش بستن حسابها و تهیه صورتهای مالی
- سیستم پشتیبان تصمیم گیری Dss:Decision support system
- نرم افزار تحت وب را بیشتر بشناسیم!کلیدواژه‌ها: چرخه اقتصادی کشور-مالیات -اظهارنامه مالیاتی-علی الرأس-خوداظهاری -اداره‌ی مالیات- تعریف سال مالیاتی-سالِ مالیاتی-نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی-اظهارنامه الکترونیکی-اظهارنامه مالیات عملکرد