شهرنوین

حسابداری

خدمات حسابداری شرکتهای خدماتی - بازرگانی

حسابداری شرکتهای بازرگانی :
حسابداری یکی از ارکان اساسی در همه شرکتها و بنگاههای اقتصادی بوده که کار پردازش و تجزیه تحلیل اطلاعات مالی را بر عهده دارد. تجزیه و تحلیل این اطلاعات به گزارشات مالی ختم می شود که صاحبان این بنگاه ها و شرکت های اقتصادی بوسیله این گزارشات تصمیم های کلان مدیریتی را اتخاذ کرده و نسبت به تخصیص بودجه به قسمت های مختلف شرکت و نحوه مصرف آن اقدام خواهند نمود بنابراین اینکه چگونه این اطلاعات مورد ارزیابی قرار می گیرد و قبل از آن داده های خام چگونه ثبت و نگهداری میشوند همه بستگی به تیم حسابداری و تبحر و دانش علمی آنها دارد.

حسابداری شرکت های بازرگانی مانند همه شرکت ها اصول مخصوص به خود را داشته و باید از همان ابتدا به درستی و دقت انجام شود تا در پایان سال امکان گزارش گیری وجود داشته باشد این گزارشات سندی برای تهیه اظهارنامه ها و از همه مهمتر تعیین میزان مالیات ها خواهد بود و اگر در بررسی ممیزین مالیاتی ایراداتی مشاهده شود ممکن است شرکت علی الراس گردد. شرکت های بازرگانی می توانند برای انجام کلیه امور حسابداری و مالی خود به موسسات خدمات مالی و حسابداری مراجعه نمایند.

تیم حسابداری باید بتواند این اطلاعات را طوری بررسی و پردازش کند که قابل فهم برای مخاطبین بوده و برای هر یک از سطوح به درستی طبقه بندی شده باشد چرا که قرار دادن همه اطلاعات به صورت عمومی برای همه سطوح مدیریتی نه به صلاح است و نه لزومی خواهد داشت ضمنا این گزارش ها به صورت خلاقانه و در زمان مناسب و مقتضی ارائه شود و نوشدارو بعد از مرگ سهراب نباشد . مبحث حسابداری در شرکت های بازرگانی، خدماتی ، پیمانکاری و صنعتی با هم متفاوت بوده و نحوه ثبت اطلاعات، گزارش گیری و سایر مسایل مربوط به انها باید با روش های تخصصی مخصوص به هر یک انجام شود. این تفاوت ها به علت نوع کار و فعالیت هایی است که این شرکتها انجام می دهند.

بیشتر بخوانیم: روشهای محاسبه بهای تمام شده موجودی کالا در روش ادواری

شرکت های بازرگانی به چه شرکت هایی اطلاق میشود؟
شرکت های بازرگانی بنگاههایی هستند که به کار خرید و فروش کالا اشتغال داشته و در تولید آن دخل و تصرفی ندارند. به این معنی اینکه یک محصول را از یک کشور یا شهر دیگر خریداری کرده و در محدوده خود یا محدوده های بزرگتر عرضه می نمایند. این شرکتها تغییری در کالای خریداری شده ایجاد نمی کنند و به همان صورتی که دریافت کرده اند به فروش می رسانند. برای ثبت و نگهداری و نتیجه گیری از اطلاعات حسابداری کلیه شرکت ها اعم از اینکه بازرگانی باشند یا خدماتی و یا پیمانکاری باید یک چرخه خاص طی شود که به چرخه حسابداری معروف است.

هدف شرکت های بازرگانی کسب سود از خرید و فروش کالا می باشد. که به طور معمول درنوع کالا تغییری ایجاد نشده و فقط نوع حسابداری شرکتهای بازرگانی به نسبت حسابداری شرکت های خدماتی و حسابداری شرکت های تولیدی متفاوت خواهد بود. در شرکتهای بازرگانی منبع درآمد فروش کالا می باشد.

خریدو فروش کالا درشرکتهای بازرگانی به صورت خرید نسیه، فروش نقدی، فروش نسیه امکان پذیر است که در بخش تخفیفات معمولا شرکتها برای بدست آوردن سود بیشتر فروش اعتباری رادر اولویت قرار می دهندکه معمولا این نوع فروش ها دارای مزایایی برای هر دو طرف است دراین حالت خریدار نقدینگی خودرا ذخیره نموده وفروشنده نیز زودتر حسابهای دریافتنی خودرا نقد می نماید، این تخفیفات شامل تخفیف تجاری ، تخفیف نقدی، تخفیف توافقی و برگشت از فروش و تخفیفات می شود.

در حسابداری شرکتهای بازرگانی هزینه ها به دو قسمت: بهای کالای فروخته شده و هزینه های عملیاتی تقسیم می شود. هزینه های حمل و نقل درشرکت های بازرگانی پس ازفروش کالا به عهده خریدار است.

از دومین عوامل درتعیین سود خالص دریک شرکت بازرگانی میزان بهای تمام شده کالای فروش رفته آن است، که بصورت موجودی دائمی یا ادواری مشخص می گردد. در حسابداری شرکتهای بازرگانی برای محسابه بهای تمام شده کالای فروش رفته، عواملی مثل بهای کالای خریداری شده، تخفیفات خرید، برگشت ازخرید وتخفیفات هزینه حمل به داخل و موجودیها تعیین کننده می باشند.

تهیه صورتهای مالی در شرکتهای بازرگانی
یک شرکت حسابداری و یا حسابداران شرکت های بازرگانی برای گرفتن عملکرد مالی شرکت دریک دوره معین ملزم به تهیه صورتهای مالی شرکت هستند. حسابداری این صورتها شامل :

1- صورتحساب سود و زیان:
شرکت حسابداری و یا حسابداران شرکت های بازرگانی برای بدست اوردن سود خالص دردوره مالی تمام هزینه ها رااز فروش خالص کم کرده که این هزینه ها شامل بهای تمام شده کالای فروش رفته و هزینه های عملیاتی می یاشند. (هزینه های عملیاتی هزینه هایی هستند که صرف امور واداره عملیات موسسه انجام می گیرد) در واقع بیانگر تصمیمات یک شرکت حسابداری و یا تصمیمات مدیران با کمک حسابداری شرکت رادر یک دوره مالی مشخص می نماید.

یک شرکت حسابداری و یا حسابداران شرکت های بازرگانی زمانی که بخواهند سود خالص یک موسسه بازرگانی رابدست اورند نیازبه مواردی ازجمله فروش خالص، بهای تمام شده کالای فروش رفته و هزینه های عملیاتی هستند.

صورتحساب سود و زیان به دو روش:

در حسابداری شرکت های بازرگانی این گزارش بصورت تک مرحله ای و دومرحله ای انجام می گیرد. درتک مرحله ای ابتدا درآمدها و سپس هزینه ها آورده میشودکه مابه التفاوت آنها سود و یا زیان قبل ازکم کردن مالیات خواهد بود ولی دردو مرحله ای ابتدا درآمدهای عملیاتی و سپس هزینه‌های عملیاتی درپایین آن درج شده که مابه التفاوت آنها سودیا زیان ناویژه است ودر ادامه آن درآمدهای غیرعملیاتی وهزینه‌های غیرعملیاتی آورده شده، که حاصل تفاصل این دو مورد رااز سود ناویژه کم کرده که سود یا زیان قبل ازمالیات بدست خواهد آمد که باکسر مالیات به سود یا زیان دست می یابیم.

2- ترازنامه :
در حسابداری شرکتهای بازرگانی، ترازنامه از اساسی ترین صورتهای مالی به حساب می آید. زیرا نشان دهنده اقلام دائمی واحد بازرگانی دریک دوره مالی بوده که نمایانگر دارایی ،بدهی ، سرمایه و حقوق صاحبان سهام است.
ترازنامه توسط امور حسابداری شرکت درپایان سال مالی ارائه شده که مشخص کننده میزان دارایی (زمین ، ساختمان ،..)و بدهی (حسابهای پرداختنی و ...) وهمچنین نمایانگر منابع اقتصادی تحت کنترل ساختار مالی یک شرکت، میزان نقدینگی شرکت، توان بازپرداخت بدهی‌ها، ظرفیت سازگاری با محیط عملیاتی یک شرکت بازرگانی ویا غیره می باشد.

3- صورت گردش وجوه نقد :
در حسابداری شرکتهای بازرگانی صورت گردش وجوه نقد بیان می‌کند که چه مقدار وجه نقد بابت فعالیتهای شرکت درسیکل مالی آن، وارد یا خارج شده است. یک شرکت حسابداری ویا حسابداران شرکت های بازرگانی با ارائه این گزارش به مدیران این امکان را میدهد تا برای فعالیت یا سرمایه گذاری در بخش های بخش تصمیم گیری نمایند. باارائه صورت گردش وجوه نقد توسط شرکت حسابداری و یا حسابداران شرکت های بازرگانی، نتایج زیر را می توان کسب کرد:
* داخلی یا خارجی بودن منابع تامین مالی عملیات تجاری شرکت بازرگانی.
* توانایی شرکت در پرداخت بدهی‌های خود.
* توانایی شرکت درپرداخت سودبه سهامداران.
* انعطاف پذیری شرکت درزمینه تامین مالی عملیات تجاری یا تولیدی خود.

4- صورت سود و زیان جامع :
در حسابداری شرکت های بازرگانی گزارش صورت سود و زیان جامع افزایش و یا کاهش درآمدها را(تحقق یافته یا نیافته) درطول دوره مالی نشان می دهد. مثلا عناوینی مانند درآمدها وهزینه‌های ناشی ازتجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود، درآمدها وهزینه‌هایی که بر اساس استانداردهای حسابداری درحقوق صاحبان سهام منظور می‌گردد و تفاوت‌های تسعیر ارز در این گزارش مالی بسیار مهم است.

5- یادداشت‌های پیوست:
اطلاعات صورتهای مالی که توسط شرکت حسابداری ویا حسابداران شرکت های بازرگانی ارائه میشود معمولا فراتر ازصورتهای مالی ارائه شده است. این اطلاعات مانند خط مشی شرکت، روشهای حسابداری موجودی کالا، روش استهلاک و … بصورت یادداشتهایی به همراه صورتهای مالی گنجانده خواهد شد.

بیشتر بخوانیم: استهلاک در حسابداری

نحوه اجرای چرخه حسابداری در شرکت های بازرگانی :
یک شرکت فرضی بازرگانی را در نظر بگیرید این شرکت در کار خرید و فروش چایی می باشد. این شرکت از ابتدای تاسیس فعالیت های مالی ذیل را انجام داده است :

صاحب شرکت مبلغ 180000000 به عنوان سرمایه از ابتدای سال 95 وارد شرکت کرده است.
صاحب شرکت برای انبار چای های خریداری شده محلی را به عنوان انبار اجاره کرد که مبلغ 600000 ریال برای آن پرداخت نمود.
صاحب شرکت که از این به بعد آن را خانم احمدی می نامیم یک کارمند هم برای شرکت استخدام نمود و مبلغ 2000000 دستمزد برای ایشان تعیین کرد.
خانم احمدی برای کارهای حمل و نقل یک دستگاه کامیون به ارزش 200000000 خریداری و از تاریخ 15/1/95 در اختیار شرکت قرار داد.
خانم احمدی در تاریخ 1/2/95 500 گونی چایی به ارزش 200000000 خریداری و به دلیل اینکه میخواست نقدا پرداخت کند مبلغ 5000000 ریال تخفیف گرفت و مابقی را به طور یکجا پرداخت کرد.
در تاریخ 23/2/95 تعداد 300 گونی چای به اقای هاشمی به ارزش 70000000 ریال فروخته شد و مقرر گردید به صورت نسیه و توافق 60-10/3 /ن پرداخت گردد.
در تاریخ 1/3/95 یک ساختمان برای استقرار نیروهای شرکت به ارزش 90000000 خریداری گردید و ارزش زمین آن 50000000 ریال محاسبه شد.
در تاریخ 1/3/95 مبلغ نسیه اقای هاشمی کاملا تسفیه گردید.
در تاریخ 2/3/95 تعداد 200گونی چایی به ارزش 52000000 ریال فروخته شد و بعد به علت خراب بودن مقداری از چایی ها مبلغ 3000000 ریال از مبلغ فوق کسر گردید.
در تاریخ 1/5/95 تعداد 400 گونی به ارزش 66000000 ریال و با تخفیف 4000000 ریال و به صورت نسیه ن/60-3/10 فروخته شد.
در تاریخ 1/6/95 برای بیمه ماشین آلات 7000000 ریال پرداخت گردید.
در تاریخ 5/7/95 مبلغ نسیه تاریخ 1/5/95 تسویه شد.
در تاریخ 1/8/95 100عدد گونی چایی به ارزش 35000000 ریال فروخته شد.
در تاریخ 25/8/95 تعداد 350گونی چایی به ارزش 118450000 ریال فروخته شد.
در تاریخ 30/8/95 هشت ماه حقوق معوقه کارمند شرکت به طور کامل پرداخت گردید.
در تاریخ 30/8/95 هزینه اب ، برق و تلفن شرکت به مبلغ 4000000 ریال پرداخت گردید.
در تاریخ 5/10/95 تعداد 60 گونی چایی به مبلغ 15500000 ریال به صورت نسیه ن/60/3/10 خریداری شد.
در تاریخ 7/10/95 به علت خراب بودن فروش مورخ 5/10/95مبلغ 450000 ریال تخفیف گرفته شد.
در تاریخ 10/10/95 مبلغ نسیه مورخ 5/10/95 پرداخت گردید.
در تاریخ 10/11/95 30 عدد گونی چایی به آقای هاشمی فروخته شد و چکی به مبلغ 9200000 ریال دریافت گردید.
برخی قبوض آب و برق و تلفن که تا پایان سال پرداخت نگردیده اند به مبلغ 4000000 ریال رسیده است.
کل هزینه حمل و نقل چای ها در سال 95 مبلغ 6500000 ریال شده است.

یکسری اطلاعات دیگر برای ثبت سند ها و اجرایی کردن آنها لازم است که باید شناسایی و تهیه شود این اطلاعات شامل موارد ذیل است:
الف : طبق براورد های انجام شده عمر مفید ماشین آلات خریداری شده برای شرکت 20 سال بوده و ارزش اسقاط آنها 25000000 ریال است که طریقه محاسبه استهلاک انها روش مجموع سنوات می باشد .

ب: عمر مفید ساختمان شرکت 9 ساله و با ارزش اسقاط 6000000 ریال می باشد و روشی که برای محاسبه استهلاک ساختمان استفاده می شود روش خط مستقیم است.

بیشتر بخوانیم: اهمیت و مزایای انبارداری صحیح

برای محاسبه بهای تمام شده در این شرکت باید یک روش خاصی از بین روش های موجود انتخاب شود این روش شامل موارد ذیل می تواند باشد:
روش اولین صادره از اولین وارده (فایفو) FIRST IN FIRST OUT
روش اولین صادره از آخرین وارده (لایفو) LAST IN FIRST OUT
روش میانگین موزون
روش شناسایی ویژه
روش فایفو

روش فایفو یا روش اولین صادره از اولین وارده :
در این روش هر کالایی که ابتدا وارد انبار شده است ابتدا هم از انبار خارج میشود یعنی اگر کالایی خرداد ماه خریداری شده و کالای دیگر مرداد وارد انبار شده است ابتدا کالایی که خرداد وارد شده از انبار خارج میگردد و بعد به سراغ کالای وارد شده در مرداد می رویم . این کالا ها می توانند مواد اولیه یا کالاهایی برای فروش در شرکت های بازرگانی باشند.

روش لایفو یا روش اولین صادره از آخرین وارده:
در این روش برعکس روش فایفو کالاهایی که دیرتر خریداری شده و وارد انبار شده اند زودتر از انبار خارج می شوند مثلا کالایی که در برج 5 آمده زودتر از کالایی که در برج 3 وارد انبار شده است از انبار خارج می شود.

روش سوم برای محاسبه بهای تمام شده روش میانگین موزون است:
در این روش دیگر نظم و ترتیبی در خروج کالا ها یا مواد اولیه از انبار وجود ندارد . به دلیل شرایطی که وجود دارد مخلوطی از کالاهای خریداری شده در تاریخ های متفاوت از انبار خارج میشود و آنچه که دورن انبار باقی می ماند مخلوطی از باقیمانده کالاهای خریداری شده در تاریخ های مختلف است.

روش آخر برای تهیه بهای تمام شده می تواند روش شناسایی ویژه باشد:
این روش برای موسسات و شرکت هایی مورد استفاده قرار میگیرد که کالاهای انها قابل تفکیک و متمایز است مثلا این روش می تواند برای یک نمایشگاه اتومبیل مورد استفاده قرار بگیرد و با این روش قیمت اتومبیل هایی که در پایان سال در نمایشگاه باقی مانده است مشخص شود یعنی معلوم شود این ماشین ها با چه قیمتی خریداری شده اند.

برای تعیین بهای تمام شده شرکت بازرگانی خانم احمدی ما از روش فایفو استفاده می کنیم. ابتدا باید صورت های مالی کلیه رویدادهای مالی سال 95 را بنویسیم این صورت ها باید برای همه بیست و دو بند ذکر شده در بالا پیاده شود ما به عنوان نمونه چند تا از این صورت ها را پیاده می کنیم البته قبل از آن باید متذکر شویم چون این شرکت اولین سال فعالیتش را می گذراند سند افتتاحیه نخواهد داشت:

بانک ها 180000000

5/1/95 :

سرمایه 180000000

پیش پرداخت اجاره 600000

5/1/95 :

بانکها 6000000

ماشین الات 200000000

15/1/95 :

سرمایه 200000000

خرید 195000000

1/2/95 :

بانک ها 195000000

23/2/95 :

حساب های دریافتنی 70000000

فروش 70000000

بقیه عملیات های مالی هم به همین شیوه و به ترتیب تاریخ وقوع صورت نگاری می شوند و حسابدار باید دقت کند عملیاتی از قلم نیفتد. بعد از انکه رویداد های مالی به طور کامل ثبت گردید باید تراز آزمایشی شرکت خانم احمدی هم محاسبه و بدست آید در نوشتن تراز ازمایشی باید نام صاحب های حساب، گردش بدهکار، گردش بستانکار، مانده بدهکار و مانده بستانکار بدست امده و در یک جدول به طور کامل نوشته شود. بعد از بدست اوردن تراز آزماشی و شناسایی شدن اشتباهات باید ثبت های اصلاحی و تعدیلی هم انجام شود.

در مرحله بعد باید صورت سود و زیان بدست آید . برای بدست آوردن صورت سود و زیان باید بهای تمام شده موجودی پایان دوره و برای بدست آوردن موجودی پایان دوره باید بهای تمام شده هر خرید به طور مجزا محاسبه شود. برای محاسبه بهای تمام شده هر خرید باید یک جدول رسم کنید و اطلاعات ذیل را به طور دقیق در آن وارد نمایید:

تاریخ خرید، بهای خرید، تخفیفات نقدی، برگشت از خرید، خرید خالص، تعداد خرید قیمت هر واحد خرید برای هر خرید به طور مجزا در جدول وارد شود و در نهایت با استفاده از روش فایفو بهای موجودی پایان دوره بدست می آید در پایان صورت سود و زیان تهیه و حساب های موقت بسته میشود . کارهای پایانی که حسابدار باید انجام دهد تهیه تراز آزمایشی اختتامیه، ترازنامه و صورت تغییرات سرمایه است که هر یک محاسبات مخصوص به خود را دارد و با استفاده از اطلاعات قبلی بدست می آیند.

بیشتر بخوانیم:
- خدمات حسابداری شرکت های تولیدی و صنعتی
- آموزش بستن حسابها و تهیه صورتهای مالی
- اهمیت استفاده از نرم افزار های حسابداری در کسب و کار امروزی
- حسابداری حقوق و دستمزدکلیدواژه‌ها: حسابداری شرکتهای بازرگانی-حسابداری شرکت های بازرگانی-شرکت های بازرگانی به چه شرکت هایی اطلاق میشود؟- خدماتی- پیمانکاری-چرخه حسابداری-بهای کالای فروخته شده-هزینه های عملیاتی-شرکت بازرگانی-تهیه صورتهای مالی در شرکتهای بازرگانی-صورتحساب سود و زیان- ترازنامه-صورت گردش وجوه نقد-صورت سود و زیان جامع-نحوه اجرای چرخه حسابداری در شرکت های بازرگانی-روش فایفو-روش اولین صادره از اولین وارده-روش لایفو