شهرنوین

حسابداری

ماده 169 قانون مالیات های مستقیم چیست؟

اکثر افراد و صاحبان کسب و کارهای کوچک در مورد قوانین مالیاتی اطلاعات دقیقی ندارند، درحالی‌که باید هرسال مالیات بپردازند. ازآنجاکه گردش مالی شریان اصلی و کلیدی هر فعالیت اقتصادی است، اطلاع دقیق از قوانین مالیاتی و نحوه محاسبه آن‌ها برای کسانی که تصمیمات اقتصادی و تجاری خود را با برنامه‌ریزی و آینده‌نگری انجام می‌دهند ضروری است.

یکی از مهمترین قوانین وضع شده در کشور ما قانون مالیات های مستقیم می باشد که اجرای آن به عهده سازمان امور مالیاتی است. جهت اجرای بهتر و دقیق تر و یکسان قانون مالیات‎ها، سازمان امور مالیاتی در خصوص برخی قوانین می تواند به اختیار خود روشی را تعیین و به مودیان مالیاتی ابلاغ نماید. این روش ها و ابلاغیه ها لازم الاجرا بوده و عدم اجرای آن ها باعث تعلق جریمه و عدم برخورداری از معافیت ها و مشوق های مالیاتی می شود.

عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی‌ کشور طبق دستورالعمل صادره مشمول جریمه‌ای معادل یک درصد (1%) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است خواهد بود. جرایم ‌مذکور توسط اداره امور مالیاتی مربوط با رعایت مهلت مقرر در ماده (157) این قانون مطالبه خواهد شد و مؤدی مکلف است ظرف سی ‌روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند. در غیراین صورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور رأی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد.

ماده 169 قانون مالیات‌‌های مستقیم به‌منظور شفاف‌سازی اطلاعات اقتصادی و توسعه عدالت مالیاتی، در تاریخ 1380/11/27 در دولت تصویب شد. درسال 1390 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم، توسط سازمان امور مالیاتی کشور تدوین و از تاریخ 1391/1/1 اجرایی شد. طبق ماده 169 قانون مالیات‌، مؤدیان حقیقی و حقوقی باید در انتهای هر فصل فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه دهند.

اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امورمالیاتی کشور موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی می‌شوند، باید برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را تسلیم نمایند. اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند نسبت به ثبت نام جهت دریافت کارت اقتصادی اقدام کنند.

بیشتر بخوانیم: اهمیت استفاده از نرم افزار های حسابداری در کسب و کار امروزی

نحوه ثبت نام و درخواست کارت اقتصادی :
اشخاص حقیقی و حقوقی باید به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌کند، به سامانه www.tax.gov.ir مراجعه و شماره اقتصادی دریافت کنند و سپس در این سامانه ثبت نام کنند.

1- کارت اقتصادی: کارتی است حداقل شامل نام و شماره اقتصادی که در اجرای مفاد ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از طرف سازمان امور مالیاتی کشور صادر و حسب مورد در اختیار اشخاص حقیقی وحقوقی قرار داده می شود.

2- شماره اقتصادی: شماره منحصر به فردی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد به اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص داده می شود.

3- صورت حـساب: مـنظور صـورتحـساب نمـونه اعلام شدهدر اجرای ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

4- اشخاص حقیقی: منظور از اشخاص حقیقی در این دستور العمل کلیه اشخاص حقیقی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشندکه حسب مورد به انجام هر نوع معامله و فعالیت اقتصادی مبادرت می نمایند.

5- اشخاص حقوقی: منظور از اشخاص حقوقی در این دستورالعمل کلیه اشخاص حقوقی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

6- مصرف کننده نهایـی: منـظور از مـصرف کـننده نـهایی، شخص حقیقی است که کالا یا خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری نموده و از آن برای عرضه کالا و خدمات به دیگران استفاده نمی نماید.


قانون شامل چه کسانی می‌شود؟
تمامی اشخاص حقیقی که معاملات و هر نوع فـعالیت اقـتصادی انجام می‌دهند و همه اشخاص حقوقی که در دامـنه شــمول قـانون مـالیات‌هــای مسـتقیـم و قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار می‌گیرند.

ارتباط ماده 169 و 169 مکرر با گزارشات خرید و فروش فصلی :
سازمان امور مالیاتی در اجرای مواد قانونی فوق، روشی را تدارک دیده است که بر اساس آن مودیان مالیاتی، اطلاعات مربوط به خرید و فروش و معاملات خود را ارسال می کنند. این نوع گزارشات که حاوی اطلاعات مربوط به خریداران، فروشندگان و فهرست معاملات می باشد و در مهلت خاصی ارسال می گردد در اصطلاح گزارشات فصلی ، گزارشات فصلی خرید و فروش، گزارش خرید و فروش فصلی و یا گزارشات موضوع ماده 169 نامیده می شود.

بیشتر بخوانیم:
- اظهارنامه مالیاتی چیست؟
- آموزش بستن حسابها و تهیه صورتهای مالی
- فروشگاه اینترنتی هُما
- حسابداری حقوق و دستمزدکلیدواژه‌ها: مالیات - فعالیت اقتصادی- مالیات های مستقیم-سازمان امور مالیاتی‌ کشور-ماده 169 قانون مالیات‌‌های-سازمان امور مالیاتی کشور- درخواست کارت اقتصادی-مالیاتهای مستقیم-قـانون مـالیات‌هــای مسـتقیـم-فروش فصلی-گزارشات فصلی