شهرنوین

حسابداری

باشگاه مشتریان بر اساس سیستم امتیاز دهی

این معمول ترین روش در راه اندازی باشگاه مشتریان است، مشتریان در هر بار مراجعه و با توجه به مبلغ پرداختی خود امتیاز جمع می کنند و با رسیدن به سقف امتیازی مشخص از منافع آن بهره مند می شوند. این منافع می تواند تبدیل امتیاز به معادل ریالی، تبدیل به هدیه ای خاص و یا تبدیل آن به خدماتی خاص گردد. مشتری برای رسیدن به این سقف امتیاز تلاش می کند و با رسیدن به آن از منافع مشخصی استفاده می کند.

چالش بزرگ کسب و کارها در این روش، رسیدن به تعادلی بین امتیاز و منافع در نظر گرفته شده برای مشتری است، تعادلی که اگر درست برقرار نشود، یا مشتری انگیزه لازم برای افزایش امتیاز را نخواهد داشت و یا کسب و کار متضرر خواهد شد.

"هر 12 امتیاز دوهزار تومان ...، با رسیدن به 100 امتیاز از 50% تخفیف تا یک ماه بعد از آخرین خرید استفاده کنید"
این برنامه وفادار سازی مشتری نیست، ..... این فاجعه است!!!

سیستم های امتیازدهی باید ساده و قابل فهم و بدور از هرگونه پیچیدگی باشد، 78% از ایرانی ها اگر متوجه برنامه وفاداری شما نشوند، به دلیل مسائل فرهنگی موجود، حتی از شما در مورد آن سوال هم نخواهند کرد و از کنار آن عبور می کنند.

تکنیک موثر در این مدل از باشگاه مشتریان:
این مدل از برنامه وفادارسازی مشتریان را طوری طراحی کنید که ساده و قابل فهم باشد و توازن بین امتیاز و پاداش را طوری برقرار کنید که مشتری انگیزه کافی برای ورود به این بازی را پیدا کند.

معایب:
عیب این مدل از برنامه وفادار سازی این است که مشتری با رسیدن به سقف امتیازی در نظر گرفته شده و استفاده از منافع آن ممکن است دیگر انگیزه ای برای تداوم استفاده از کالا یا خدمات شما نداشته باشد. این شیوه از راه اندازی باشگاه مشتریان با وجود اینکه بسیار متداول است اما فقط برای کسب و کار هایی مناسب است که بازگشت مشتری در آنها زود به زود اتفاق می افتد، مانند رستوران ها و یا سیستم های ارائه خدمت شارژهای اعتباری مختلف.

بیشتر بخوانیم:
- مشکلات رایج در راه اندازی باشگاه مشتریان مراکز تجاری
- باشگاه مشتریان همدیگه
- برنامه های وفادارسازی و آشنایی با انواع آن (Loyalty Types)کلیدواژه‌ها: راه اندازی باشگاه مشتریان-سقف امتیاز- امتیاز- امتیازدهی- وفاداری-وفادارسازی مشتریان-وفادار سازی-شارژهای اعتباری