شهرنوین

حسابداری

باشگاه مشتریان بر اساس سیستم های پلکانی

در این مدل از باشگاه مشتریان شما مدلی از برنامه وفاداری را طراحی می کنید که برپایه سیستم امتیازدهی است، با این تفاوت که بجای اینکه مشتری با رسیدن به امتیازی خاص از منافع مشخصی (برای یکبار) استفاده کند، می تواند به میزان افزایش امتیاز خود و با رسیدن به سطوح امتیازی بالاتر در سیستم مشتری مداری شما، از منافعی بصورت دائم برخوردار شود.

"در این روش شما دیگر درگیر برقراری توازن بین امتیاز و هدیه نخواهید بود"

یکی از بزرگترین مزایای این نوع از باشگاه مشتریان این است که مشتری بصورت دائم با برنامه وفاداری شما درگیر خواهد بود و برای استفاده از منافع دائمی بیشتر و رسیدن به سطوح بالاتر در سیستم مشتری مداری شما تلاش خواهد کرد.

یکی دیگر از مزایای این سیستم وفادارسازی مشتری، این است که به دلیل دائمی بودن منافع، مشتری می داند مادامی که مشتری شماست از منافع آن سطح از وفاداری برخوردار است و ارتباط مشتری با شما تداوم بیشتری خواهد داشت.

راه اندازی باشگاه مشتریان بر اساس کارت های لویالیتی (کارت های وفاداری) با عنوان برنزی، نقره ای، طلایی، پلاتینیوم و ... بر اساس همین مدل از برنامه وفاداری شکل گرفته است.

تکنیک موثر در این مدل از باشگاه مشتریان:
سطح اول یا پله اول از برنامه وفاداری را باید طوری طراحی کنید که رسیدن مشتری به آن ساده و سریع اتفاق بی افتد، زمانی که مشتری قدم اول را در سیستم مشتری مداری شما راحت بردارد تشویق خواهد شد که این مسیر را ادامه دهد و برای رسیدن به سطوح بعدی تلاش می کند.

بیشتر بخوانیم:
- مشکلات رایج در راه اندازی باشگاه مشتریان مراکز تجاری
- باشگاه مشتریان بر اساس سیستم امتیاز دهی
- برنامه های وفادارسازی و آشنایی با انواع آن (Loyalty Types)کلیدواژه‌ها: باشگاه مشتریان- وفاداری-سیستم امتیازدهی- مشتری-افزایش امتیاز-سیستم مشتری مداری- امتیاز- هدیه-مشتری مداری-سیستم وفادارسازی-ارتباط مشتری-کارت های لویالیتی-برنامه وفاداری- تشویق