شهرنوین

حسابداری

اشتباهات رایج در اجرای باشگاه مشتریان (Loyalty Program Faults)

بهترین باشگاه مشتریان جهان هم شما را به موفقیت نخواهد رساند مگر اینکه نرم افزار وفادارسازی مشتریان را درست و دقیق اجرا کنید. برای افزایش فروش نباید این اشتباهات را انجام دهید.

در سال 2017 تحقیقی از شهروندان آمریکایی صورت گرفت و این تحقیق نشان داد که هر آمریکایی بصورت متوسط در 34 باشگاه مشتریان عضویت دارد درحالیکه فقط در 13 تای آن فعال است (یعنی حداقل یک تراکنش در سال در آن باشگاه مشتریان ثبت می کند) به عبارت دیگر دو سوم از برنامه های وفارسازی مشتریان در رسیدن به هدف خود که همان وفادارکردن مشتری است ناکام بوده است و برنامه وفادارسازی آنها بصورت کامل اجرا نشده است.

در ایران راه اندازی باشگاه مشتریان و استفاده از راهکارهای وفادارسازی مشتریان تجربه ای جدید محسوب می شود، تجربه ای که از یک طرف فرصتی عالی برای کسب و کار ها به حساب می آید تا پیش از رقبای خود آن را اجرا کنند و از طرف دیگر باید به این نکته توجه کرد که این فرصت طلایی را با اشتباهات رایج در راه اندازی و پیاده سازی باشگاه مشتریان از دست ندهند.
به این منظور در زیر به توضیح 5 مورد از رایج ترین اشتباهات در پیاده سازی برنامه های وفادار سازی مشتریان پرداخته ایم:

- کپی کردن برنامه وفادارسازی کسب و کار دیگر
در بخش مربوط به انواع باشگاه مشتریان اشاره شد که از یک طرف باید تحلیل و آنالیز دقیقی از یک کسب و کار، نیاز های آن و از همه مهم تر مشتریان آن کسب و کار صورت گیرد و از طرف دیگر با توجه به سیاست های آن کسب و کار در بازاریابی و فروش اقدام به طراحی و پیاده سازی باشگاه مشتریان اختصاصی آن کسب و کار نمود.
در صورت عدم توجه کافی به این موارد اگر اقدام به راه اندازی برنامه لویالتی نمائید، چه بسا پس از مدتی ناچار به تغییر روش در اجرای آن شوید که این خود بازخوردی منفی از جانب مشتریانتان را به دنبال خواهد داشت. به همین دلیل ما اولین و مهم تریم قدم در اجرای سیاست های وفادارسازی مشتری را مشاوره اصولی، تحلیل درست کسب و کار و طراحی باشگاه مشتریان اختصاصی می دانیم.

- اشتباه در تعیین میزان امتیاز و اعتبار
لازم است به این نکته توجه کنید که به جز موارد خاص، پس از پیاده سازی و راه اندازی باشگاه مشتریان شما امتیاز و اعتبار را جایگزین تخفیف نقدی کرده اید، توجه به این نکته دارای اهمیت فراوان است که تخفیف نقدی همان موقع (در زمان خرید مشتری) از جیب شما می رود در حالیکه امتیاز و اعتبار فقط زمانی بطور واقعی از جیب شما رفته است که بر اساس سیاست های وفادارسازی تعریف شده، مشتری برای خرید دوباره مراجعه کند و یا در مورد امتیاز، مشتری زمانی می تواند از منافع و مزایای امتیاز گرفته شده استفاده کند که به حد نصاب تعریف شده در باشگاه مشتریان شما رسیده باشد.

"آیا می دانید در بهترین حالت تنها 40% از مشتریان شما، مجددا به شما مراجعه می کنند؟"

در واقع حتی اگر تمام تلاش خود را هم برای وفادار سازی مشتریان انجام دهید، همیشه بخشی از اعتبار و امتیازی که به مشتری داده اید توسط آنها استفاده نمی شود (در حالیکه تخفیف نقدی همان موقع از جیب شما رفته است). در سیستم های وفادار سازی مشتریان، اصل بر این است که تخفیف واقعی به کسی داده شود که به کسب و کار شما وفادار است، اگر فرض کنید که در بهترین حالت شما بتوانید 50% از مشتریان را به خود وفادار کنید، پس در واقع می توانید دو برابر تخفیف نقدی که قبلا به همه مشتریان می دادید حالا به آنها اعتبار دهید، چون 50% از آنها هیچوقت برنمی گردند و شما اعتبار آنها را به مشتریانی می دهید که برای خرید مجددا به شما مراجعه می کنند.

تکنیک موثر: به راحتی می توانید تا 3 برابر چیزی که قبلا به مشتریانتان تخفیف نقدی می دادید به آنها اعتبار دهید.

بیشتر بخوانیم:
- باشگاه مشتریان مبتنی بر تعهد مشتریان
- باشگاه مشتریان مبتنی بر بازی کاری (Gamification)
- 7 مزیت مهم راه اندازی باشگاه مشتریان (برنامه وفادارسازی مشتریان)کلیدواژه‌ها: بهترین باشگاه مشتریان جهان- موفقیت-نرم افزار وفادارسازی مشتریان-افزایش فروش- اشتباهات-باشگاه مشتریان-وفادارکردن مشتری-برنامه وفادارسازی- ایران-راه اندازی باشگاه مشتریان- راهکارهای وفادارسازی مشتریان-فرصت طلایی-برنامه وفادارسازی کسب و کار-کسب و کار-برنامه لویالتی-سیاست های وفادارسازی مشتری