شهرنوین

حسابداری

باشگاه مشتریان و مشتریان بالقوه جدید

اگر فکر می کنید راه اندازی باشگاه مشتریان یکی از روش های تبلیغات است که می تواند در کوتاه مدت برای شما مشتری جدید جذب کند، راه اندازی آن را فراموش کنید.

• این درست است که اجرای اصولی یک برنامه وفادارسازی مشتریان باید دارای اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت باشد.
• این درست است که برنامه های وفاداری می توانند منجر به جذب مشتریان جدید برای شما شود.
• این درست است یک باشگاه مشتریان حرفه ای راه کارهایی برای انواع تبلیغات ( اطلاع رسانی ، شبکه های اجتماعی، بازاریابی مستقیم و تبلیغات دهان به دهان ) ارائه می دهد.

اما باید توجه داشته باشید که هدف اصلی از راه اندازی باشگاه مشتریان، وفادار سازی مشتریان فعلی است و این یک پروسه بلند مدت است، همانطور که در مطلب مربوط به" مراحل اجرای باشگاه مشتریان" آمده است به جرات می توان گفت که پس از سه ماه از اجرای دقیق و منظم باشگاه مشتریان در کسب و کار خود می توانید نشانه هایی از نتایج آن را در گزارشات و تحلیل های آماری باشگاه مشتریان خود مشاهده کنید.

بزرگترین اشتباه در راه اندازی باشگاه مشتریان وفادار و اجرای برنامه های وفادار سازی، توقع نتایج آنی و رها کردن آن در کوتاه مدت است.

"باشگاه مشتریان همدیگه ابزارهایی را در اختیار شما قرار خواهد داد تا بتوانید به درستی روند اجرای باشگاه مشتریان خود و تاثیر آن بر مشتری را بررسی کنید و در جهت بهبود کسب و کار خود تصمیمات بهتری بگیرید."

بیشتر بخوانیم:
- افزایش فروش با باشگاه مشتریان همدیگه
- باشگاه مشتریان مبتنی بر بازی کاری (Gamification)
- برنامه های وفادارسازی و آشنایی با انواع آن (Loyalty Types)کلیدواژه‌ها: راه اندازی باشگاه مشتریان-روش های تبلیغات-کوتاه مدت- مشتری-برنامه وفادارسازی مشتریان-برنامه های وفاداری-جذب مشتریان جدید-باشگاه مشتریان حرفه ای-انواع تبلیغات-اطلاع رسانی-بازاریابی مستقیم-تبلیغات دهان به دهان-وفادار سازی مشتریان-باشگاه مشتریان-کسب و کار-تحلیل های آماری