شهرنوین

حسابداری

نرم افزار باشگاه مشتریان برای ارتقاء وفاداری مشتریان و تقویت ارتباط با آنها

می دانیم که مشتری برای آنکه مشتری بماند نیازمند رسیدگی مداوم است و برای وفادارسازی مشتریان و ارتقای ماندگاری آنها نیازمند تدوین استراتژی هستیم. معمولا استراتژی، سیاستها و برنامه های وفادارسازی مشتریان، در قالب تدوین طرح های امتیازی با رویکرد تشویق به خرید، ترویج یا طرفداری از برند تعریف می شوند. این برنامه ها برای عملیاتی شدن به مدل و ابزار مناسب نیاز دارند.

باشگاه مشتریان با کمک زیرساخت یکپارچه سازی، داده های مربوط به رفتار مشتریان را از سامانه های داخلی دریافت می کند، بر اساس زیرساخت هوش تجاری داده های مشتری را تحلیل (سنجش، ارزیابی و امتیازدهی) می کند و در بستر سیستم مدیریت تعامل ، ارتباط بنگاه با مشتریان تداوم می بخشد و با مدل سازی استراتژی وفادارسازی مشتریان، رفتار آنها را به صورت هدفمند به سمت اهداف شما هدایت می کند. رضایت سنجی، برگزاری مسابقه، اعطای پاداش در یک محیط تعاملی دوسویه به همراه امکان ارائه مشاوره تخصصی به مشتریان از ویژگی های مهم نرم افزار باشگاه مشتریان می باشد.

کلید موفقیت کسب و کار در وفاداری مشتریان است!
باشگاه مشتریان از مهمترین ابزارهای ارتقاء سطح وفاداری و تقویت ارتباط با مشتریان است. هدف اصلی باشگاه مشتریان، فعال کردن مشتریان فعلی برای تعاملات بیشتر با بنگاه و افزایش وفاداری آنها به وسیله ایجاد یک رابطه عاطفی با آنهاست. کلید موفقیت کسب و کار شما در دست ماست.

درآمد کسب و کار را افزایش دهید!
فردریک ریچهلد نویسنده کتاب "تاثیر وفاداری" می گوید کسب و کارها می توانند فقط با حفظ و رسیدگی به 5% مشتریان که وفادار هستند تا حدود 75% افزایش درآمد داشته باشند. در افزایش مشتریان وفادار کوشا باشیم.

تحلیل رفتار مشتری سخت است!
اما با امکانات نرم افزار باشگاه مشتریان، به راحتی ارزیابی و سنجش رفتار مشتری براساس داده های واقعی سیستم های کسب و کار شما امکانپذیر است. سپس آنها را امتیازدهی کنید و به تناسب از مشتریان وفادار خود قدردانی کنید.

رفتار مشتری را به سمت اهداف کسب و کاری هدایت کنید!
با قدردانی از مشتریان وفادار در باشگاه مشتریان می توانید از حضور دائم آنها در این محیط و با هدف گذاری روی طرح های ترغیب کننده، رفتار مشتری را به سمت اهداف کسب و کاری سازمان سوق دهید. به زبان ساده در طرحهای ویژه برای رفتارهای همسو با استراتژی توسعه کسب و کار امتیاز ویژه بدهید. برای این کار از امکانات باشگاه مشتریان بهره مند شوید.


بیشتر بخوانیم:
- باشگاه مشتریان و مشتریان دائمی
- طرح وفاداری مشتری و انواع آن
- باشگاه مشتریان مبتنی بر بازی کاری (Gamification)کلیدواژه‌ها: مشتری-وفادارسازی مشتریان-تدوین استراتژی-برنامه های وفادارسازی-رفتار مشتریان-هوش تجاری-داده های مشتری-مدیریت تعامل-استراتژی وفادارسازی-مشاوره تخصصی-وفاداری مشتریان-باشگاه مشتریان-افزایش وفاداری-موفقیت کسب و کار-کسب و کار-تحلیل رفتار مشتری