شهرنوین

حسابداری

حسابداری مکانیزه و چندسطحی در نرم افزار هما

نرم افزار هما دارای ماژول های متعددی است که هر کدام به نوبه خود منحصربفرد و کارا می باشند. یکی از این ماژول حسابداری می باشد. ماژول حسابداری نرم افزار هما دارای محیطی با ساختار بسیار ساده و کاربر پسند برای تمامی گروه‌های حسابداری و مالی است. این زیرسیستم دارای امکانات استاندارد و جذاب بیشماری است که انجام فرآیندهای مالی هر کسب و کار را روان و ساده تر می کند. از قابلیت های این ماژول می توان به مرور حسابها، مرور اسناد، معین اشخاص و دریافت و پرداخت اشاره نمود. توضیحات زیر برای آشنایی بیشتر شما با نرم افزار هُما می باشد.

سرفصل حساب ها را می توان در سه سطح گروه، کل و معین برای سیستم تعریف نمود.
o ترازنامه ای
o سود و زیانی فروش و درآمد
o سود و زیانی خرید و بهای تمام شده
o سود و زیانی هزینه ها
o انتظامی

تعریف سر فصلی در کل با ماهیت های:
o بدهکار
o بستانکار
o بدهکار/ بستانکار

تعریف سر فصلی در گروه با ماهیت های:
o بدهکار
o بستانکار
o بدهکارطی/ فقط بدهکار
o بستانکارطی/ فقط بستانکار
o بدهکار/ بستانکار

برخی از قابلیت های ماژول حسابداری هما :
1. مرور حسابها
2. مرور اسناد
3. معین اشخاص
4. دریافت و پرداخت

بیشتر بخوانیم:
- صندوق فروش و مدیریت شعب
- صورتهای مالی اساسی کدامند؟
- اهمیت استفاده از نرم افزار های حسابداری در کسب و کار امروزیکلیدواژه‌ها: نرم افزار هما-ماژول های-ماژول حسابداری نرم افزار هما-کاربر پسند-حسابداری و مالی- زیرسیستم-فرآیندهای مالی-کسب و کار-سرفصل حساب ها-بهای تمام شده- انتظامی- بدهکار- بستانکار-ماژول حسابداری هما-مرور حسابها-مرور اسناد
3.-معین اشخاص
4.