شهرنوین

حسابداری

مدیریت فروش و بازرگانی در نرم افزار هما

در نرم افزار هما ماژول بازرگانی هسته اصلی یک سرمایه گذاری موفق است. این ماژول شامل بخش های رده بندی کالا /خدمات، کالا و خدمات جدید می باشد.

برخی از عملکردهای ماژول بازرگانی هما به شرح و قرار ذیل است:

رده بندی کالا/خدمات
1. مرجع: میتوانیم یکی از انبارها را به عنوان مرجع رده بندی انتخاب کنیم.
2. رده بندی: رکورد جدید را انتخاب کنید.
3. عنوان: نامی را برای رده بندی جدید وارد کنید.
4. تخفیف: میتوانید برای این رده بندی خاص تخفیف در نظر بگیرید.
5. اختصاص به: میتوانید رده تعریف شده را به پرسنل خاصی تخصیص دهید.
6. مارکتینگ پلن : بعد از تعریف، پلن مربوطه را انتخاب می کنیم.

کالا و خدمات جدید
1. عنوان: نام کالا را وارد کنید.
2. کد: وسیله شناسایی کالا در انبار که می توانید از حروف و اعداد تشکیل شود.
3. بارکد: بارکی اصلی محصول را وارد کنید.
4. کد فنی: کد خاص که برای برخی از محصولات تعریف می شود.
5. رده بندی ها: رده بندی مربوطه را انتخاب کنید.
6. مارکتینگ پلن : بعد از تعریف، پلن مربوطه را انتخاب کنید.
7. درصد پورسانت مستقیم: در صورتیکه تیک آن زده شود و عدد پورسانت ثبت شود این پورسانت برای این کالا در نظر گرفته می شود.

بیشتر بخوانیم:
- صندوق فروش و مدیریت شعب
- دریافت نسخه آزمایشی نرم افزار کسب و کار هُما
- معرفی، بهبود و رونق کسب و کارکلیدواژه‌ها: نرم افزار هما-ماژول بازرگانی-سرمایه گذاری-رده بندی کالا-عملکردهای ماژول بازرگانی هما-مارکتینگ پلن-شناسایی کالا-عدد پورسانت