شهرنوین

حسابداری

اتوماسیون و فرآیند گردش کار در نرم افزار هما

گردش کار چیست؟
گردش کار یا ورک فلو Workflow به مجموعه فعالیت هایی که برای رسیدن به نتیجه و اجرای کامل یک کار انجام می گردد، گفته می شود. در حقیقت گردش کار در انجام فرآیند های کاری هزینه و زمان را نظارت نموده و آن را کاهش می دهد. در همین راستا مدیریت گردش کار یا Workflow Management در سازمان؛ به معنای مدیریت جریان کار از این نظر است که افراد مناسب در زمان مناسب برای انجام کار تعیین گردند.

اتوماسیون چیست؟
در زبان یونانی، اتوماسیون به معنای "خود فرمان" است و به عبارت دیگر اتوماسیون به معنای انجام یک کار بدون دخالت عامل خارجی و انسانی بصورت خودکار یا همان خودکار سازی است.

سیستم مدیریت گردش کار چه می کند؟
سیستم مدیریت گردش کار شما را قادر خواهد کرد تا فرآیندهای سازمانی خود با توجه به نیاز خود طراحی نموده و از طریق سیستم مدیریت گردش کار در سازمان خود را به صورت خودکار و هوشمند گردش کار آن را تعریف نمایید. کارتابل طراحی شده در نرم افزار هما به نحوی دیده شده که ارتباط سیستم مدیریت گردش کار در یک فضای واحد قابل مشاهده بوده و شما را قادر می‌سازد که یک فرآیند یا کار تعریف شده در اتوماسیون را رصد کنید.

امکانات نرم افزار هما :
- امکان تعریف مرحله (stage) به تعداد نامحدود
- امکان تعیین مسیر برگشت در صورت عدم تایید مرحله جاری
- امکان انجام انواع عملیات شامل تایید فرم، ثبت فرم، خاتمه گردش کار و نیز ارجاع فرم
- امکان تعیین اولویت برای هر کدام از عملیات تعریف شده در لیست
- امکان تغییر در روال گردش کار در حین اجرا بدون ایجاد اختلال برای فرم های در گردش موجود
- تخصیص یک شخص برای انجام کار
- تخصیص یک پست سیستمی برای انجام کار
- تعیین پست‌های گروهی در هنگام معرفی عملیات
- تعریف و نگهداری ویرایش های مختلف یک فرآیند
- فعال و غیر فعال کردن فرایندها
- امکان ارجاع دستی (Ad - hoc)

بیشتر بخوانیم:
- نسخه جدید نرم افزار پیامدهی نگین
- افزایش فروش با باشگاه مشتریان همدیگه
- آشنایی با ماژول فروشگاه اینترنتی هُماکلیدواژه‌ها: گردش کار چیست؟- ورک فلو- Workflow- مدیریت گردش کار- Workflow Management-معنای مدیریت جریان کار-اتوماسیون چیست؟- خودکار سازی-سیستم مدیریت گردش کار- نرم افزار هما- سیستم مدیریت گردش کار- اتوماسیون-امکانات نرم افزار هما