شهرنوین

حسابداری

ماژول انبارداری نرم افزار هما چیست؟

یکی از مقوله های مهم در کسب و کار، موضوع انبار و انبارداری می باشد. انبارداری یک زیرسیستم نرم افزاری است که در سیستم یکپارچه مدیریتی هُما طراحی شده و بسط یافته است و یکی از مهمترین ماژول های آن به شمار می رود. این زیرسیستم ارتباط تنگاتنگ با سایر بخش های نرم افزار دارد و با توجه به آنلاین بودن کل سیستم امکانات بی نظیری را در فضای مجازی و تحت وب فراهم می آورد.

اصول انبارداری خاص و متضمن مزایایی در سازمان و مراکز تولیدی بزرگ است. اگر بخواهیم تعریف اصولی از انبارداری کنیم می توان گفت:
« فرآیند انبارداری شامل دریافت کالا از خارج یا قسمت های دیگر شرکت به انواع انبار و ثبت مشخصات کالا و نگهداری در نرم افزار انبارداری می باشد.»

انبارداری جز اصلی زنجیره تامین است می توان گفت فعالیت زنجیره تامین عبارتند از: منابع طبیعی ، مواد خام و قطعات را به محصول نهایی برای ارایه به مشتری تبدیل می کنند.

ماژول انبارداری نرم افزار هما چه می کند؟
- کنترل موجودی
- نقطه سفارش
- حداقل موجودی
- پشتیبانی از کالاهای خدماتی
- موجودی منفی
- موجودی نامحدود انبار
- انبارگردانی پیشرفته
- اسناد و گزارشات انبار

بیشتر بخوانیم:
- اهمیت و مزایای صحیح انبارداری
- سیستم انبارداری دائمی و ادواری هما
- انبارداری یکپارچه و تحت وب در نرم افزار هماکلیدواژه‌ها: انبارداری- زیرسیستم نرم افزاری- سیستم یکپارچه مدیریتی هُما- تحت وب- اصول انبارداری- فرآیند انبارداری- زنجیره تامین- منابع طبیعی- مواد خام- محصول نهایی- ماژول انبارداری نرم افزار هما- کنترل موجودی- نقطه سفارش- حداقل موجودی- موجودی منفی- موجودی نامحدود انبار