شهرنوین

حسابداری

تنظیمات گزارشات پیشخوان در نرم افزار هما

صفحه پیشخوان هما یک صفحه گزارش مدیریتی می باشد که مدیر مجموعه می تواند گزارشات مورد نیاز خود را در این صفحه مشاهده نماید. اینکه مدیر در این صفحه چه گزارشاتی را دریافت نماید بستگی به تنظیماتی دارد که ما در قسمت تنظیمات سیستم انجام میدهیم.

لاگ سیستم :
هرکاری که یوزر در سیستم انجام میدهد اعم از ثبت،ویرایش،ورود و خروج و غیره ،اثر آن در سیستم باقی میماند که به آن لاگ سیستم گفته می شود.

حداکثر تعداد لاگ سیستم:
این قسمت شامل تعداد لاگ ها در سه قسمت مخاطبین جدید «سفارشات اخیر» و آخرین مشتریان میباشد که تعداد لاگ های قابل مشاهده را در 3 تب انتهای صفحه پیشخوان تحت عناوین سفارشات اخیر-عملیات (لاگ سیستم) و آخرین مشتریان (مخاطبین جدید) تنظیم می نماید.
نکته: هر چقدر که حجم گزارشات این قسمت سنگین تر باشد ورود به سیستم کندتر انجام می شود.

تعداد تراکنش های خزانه:
این قسمت تعداد لاگ های بانک وصندوق و پوز می باشد البته در صورتیکه گزینه بر اساس تعداد فعال باشد. اگر تیک را بر روی تعداد قرار دهیم نقدینگی کل و تنخواه را در صفحه پیشخوان نمایش میدهد و اگرتیکهای روز جاری یا هفته جاری و یا ماه جاری را فعال کنیم نقدینگی و تنخواه نیز بر اساس انتخاب ما در پیشخوان نمایش داده می شود.

بیشتر بخوانیم: آموزش بستن حسابها و تهیه صورتهای مالی

میتوانیم گزینه "نمایش در پیشخوان" را در خزانه / تنخواه / تنظیمات تنخواه تیک بزنیم تا بتوانیم موجودی تنخواه های مختلف خود را در صفحه پیشخوان مشاهده کنیم و با کلیک بر روی آن میتوانیم گزارش تراکنش تنخواه گردان را مشاهده کنیم. همچنین میتوانیم در خزانه / بانک / تنظیمات بانک گزینه "نمایش در پیشخوان "را فعال کنیم تا بتوانیم آیکون موجودی بانک یا پوز را ببینیم و با انتخاب هر کدام از بانک ها میتوانیم گزارش گردش حساب بانکی را مشاهده کنیم.

هر صندوقی که تعریف می شود را می توان در قسدمت خزانه / صدوق / تنظیمات صندوق با فعال نمودن تیک « نمایش در پیشخوان » همراه با مجموع موجودی آن صندوق مشاهده کرد. همچنین با کلیک بر روی این آیکون صفحه گزارش تراکنش کل صندوق به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه نمایش داده می شود.

نمودارها:
با انتخاب هر مورد از نمودارها، نمودار مربوطه بر روی پیشخوان دیده می شود.

قسمت نمودارها شامل چهار نوع مختلف می باشد:
1. نمودار عملکرد فروش براساس سال جاری و سال قبل
2. نمودار گردش چک
3. نمودار هزینه های تنخواه
4. نمودار گردش انبار

بیشتر بخوانیم:
- صندوق فروش و مدیریت شعب
- داشبورد مدیریتی چیست؟
- مرور اسناد در نرم افزار هماکلیدواژه‌ها: لاگ سیستم- صفحه پیشخوان- نقدینگی- پوز- نمایش در پیشخوان- گزارش تراکنش کل صندوق- نمودار عملکرد فروش- نمودار گردش چک- نمودار هزینه های تنخواه- نمودار گردش انبار