شهرنوین

حسابداری

نرم افزار باشگاه مشتریان همدیگه تا پایان خرداد به بهره برداری خواهد رسید. نرم‌افزار باشگاه مشتریان همدیگه با قابلیت تحلیل رفتار مشتریان قادر به تشخیص علایق، نیاز ها و عادات خرید مشتریان شامل تعداد دفعات مراجعه مشتری، فاصله بین مراجعات، مقدار خرید، مدت زمان از آخرین خرید، اطلاعات مربوط به خرید های صورت گرفته در بازه های زمانی مختلف، ریز تراکنش های هر مشتری و ... است که در نهایت موجب اصلاح مدل کسب و کار شما می‌شود.کلیدواژه‌ها: ic:420