شهرنوین

حسابداری

خزانه داری در نرم افزار هما

استفاده بهینه از منابع مالی همواره یکی از نگرانی های مدیران و مسؤلان مالی می باشد. برنامه ریزی های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در خصوص گردش نقدینگی و استفاده مؤثر از منابع مالی دارای اهمیت فوق العاده ای برای سازمان ها می باشد. بخش بنیادی هر شرکت اقتصادی است که نقدینگی این شرکت را تامین و تنظیم می کند. نقدینگی شرکت با انجام عملیات در بازارهای مالی از طریق بخش خزانه داری تامین می شود.
خزانه داری وظیفه ثبت، کنترل و پردازش اطلاعات مربوط به اسناد دریافتنی و پرداختنی شامل وجه نقد، حواله، چک اشخاص، اعلامیه واریزی و برداشت، پرداخت های الکترونیک و ... را به صورت ریالی یا ارزی را برعهده دارد.
در خزانه داری هما ، تلاش شده است امکانات مناسب جهت ایجاد کنترل های داخلی لازم و مدیریت بهینه منابع مالی واحدهای اقتصادی برای استفاده کنندگان از نرم افزار ایجاد شود. تمام کارهایی که در خزانه داری هما انجام شده است به ریزترین شکل خود قابل پیگیری و مشاهده است به این ترتیب خطای کاربری و تمامی اشکالات قابل رهگیری است.

بیشتر بخوانیم: اهمیت استفاده از نرم افزار های حسابداری در کسب و کار امروزی

امکانات موجود در نرم افزار خزانه داری هما :
- ثبت اسناد دریافتنی با امکان راس گیری ، ویرایش و جستجو، امکان مشاهده سند حسابداری صادر شده برای هر سند
- امکان تعریف دسته چک ها و کنترل روند صدور عملیات بانکی چک ها
- امکان تعریف بانک و شعب مرتبط و حساب های مربوطه
- امکان مشخص نمودن تشخیص حساب در اسناد دریافت و پرداخت به صورت دستی و یا سیستمی
- امکان انتقال مانده طرف حساب ها از یک سال مالی به سال مالی دیگر
- امکان گزارش گیری وضعیت مانده حساب های خزانه داری با استفاده از دکمه گزارش در فرم طرف حساب ها
- امکان تغییر وضعیت چک های دریافتی بین حالت های برگشتنی، در جریان وصول و وصولی
- ارائه گزارش کامل چک های دریافتی واگذار شده با قابلیت جستجو بر اساس تاریخ دریافت، مبلغ، پروژه و یا متعامل
- ارائه گزارش دفتر وضعیت چک های دریافتی با قابلیت جستجو بر اساس تاریخ دریافت، سررسید، تاریخ وضعیت، حساب معین و تفضیلی، متعامل، نوع وضعیت چک، نوع چک و....
- ارائه گزارش از مانده حساب ها بر اساس حساب های تعریف شده با قابلیت نمایش مانده ابتدای دوره، گردش بدهکار، گردش بستانکار و مانده پایان دوره
- امکان فیلترینگ گزارش از مانده حساب ها بر اساس تاریخ، کد حساب و یا نام حساب
- ارائه گزارش روزانه از عملیات انجام شده در سیستم خزانه داری بر اساس تاریخ و یا کد صندوق
- قابلیت دریافت و پرداخت به چند خزانه و صندوق مستقل و کنترل ارتباطات
- ثبت و صدور رسید برای کلیه مراحل عملیات دریافت و پرداخت
- امکان مشاهده تاریخچه چک از فرم اسناد و عملیات ها
- امکان تعیین سقف دریافت و پرداخت برای صندوق و تنخواه
- ارائه گزارش از حواله های بانکی و اسناد تضمینی دریافتی و پرداختی باقابلیت جستجو بر اساس مبلغ، متعامل، تاریخ و یا پروژه

بیشتر بخوانیم:
- ماژول خزانه داری در نرم افزار هُما
- تنظیمات گزارشات پیشخوان در نرم افزار هما
- حسابرسی داخلی چیست؟کلیدواژه‌ها: استفاده بهینه از منابع مالی- اسناد دریافتنی- خزانه داری هما- مدیریت بهینه منابع مالی- نرم افزار خزانه داری هما- ثبت اسناد دریافتنی- راس گیری- سند حسابداری- انتقال مانده طرف حساب- وضعیت مانده حساب- فیلترینگ گزارش- اسناد تضمینی دریافتی و پرداختی