شهرنوین

حسابداری

انبارگردانی در نرم افزار هما

انبارگردانی به معنای صورت برداری از کالای موجود در انبار و ارزیابی موجودی آن می باشد. انبارگردانی به عملیاتی گفته می شود که طی آن موجودی کالا مورد بررسی قرار می گیرد این شمارش موجودی جهت حفظ اطمینان از وجود تعداد کالاها، اطمینان از کیفیت کالاها و به طور کلی کنترل آن ها می باشد. بر اساس استانداردهای حسابداری حداقل سالی یکبار انبارگردانی جزء الزامات است. یکی از زمان برترین فعالیت هایی که در کار فروشگاهی وجود دارد انبارداری و انبارگردانی می باشد. اما یک نکته حائز اهمیت وجود دارد که لازم است به آن اشاره کنیم . در بررسی کالاها اگر آن ها را در برگه ثبت کنیم ممکن است دچاره اشتباه شوید و موجودی انبار شما با برگه همخوانی نداشته باشد راه حل این مسئله آن است که موجودی انبار در بازه های زمانی گوناگون شمارش شود آن را در نرم افزار وارد کنید.

سه نوع انبارگردانی وجود دارد:
1. انبارداری پایان دوره
2. انبارداری میان دوره
3. انبارداری رندوم

بیشتر بخوانیم: اهمیت و مزایای انبارداری صحیح

هدف از انجام انبارگردانی اطمینان از صحیح بودن موجودی های انبار پس از یک بازه زمانی و اصلاح تفاوت های موجود بین مقدار واقعی موجودی و مقدار موجودی کاردکس کالا می باشد.

انبارگردانی در نرم افزار هما :
با شروع انبارگردانی انبار مدنظر قفل می شود و امکان اینکه کارشناسان بتواند از آن انبار فاکتور خرید و فروش ثبت کنند امکان پذیر نخواهد بود. انبارگردانی در هما طی دو نوبت انجام می شود و می توان بر اساس بارکد و یا عنوان کالا شمارش را آغاز کنیم وقتی انبارگردانی در نوبت اول به پایان می رسد گزارش مقایسه ای انبار، شمارش در نوبت اول و موجودی کل را نمایش می دهد در پایان شمارش کل کالاها و مطابقت با لیست موجودی کالا در صورت مغایرت برای بار دوم شمارش می شود و نتیجه این شمارش در قسمت دوم درج می شود در پایان لیست نهایی شمارش کالاها بدست آمده طبق دستورالعمل مربوطه نهایی می گردد.

بیشتر بخوانیم:
- سیستم انبارداری دائمی و ادواری هما
- امکانات انبارداری نرم افزار هما
- ماژول انبارداری نرم افزار هما چیست؟کلیدواژه‌ها: صورت برداری- موجودی کالا- انبارداری پایان دوره- انبارداری میان دوره- انبارداری رندوم- انبارگردانی در نرم افزار هما- انبارگردانی در هما