محصولات و خدمات شهر نوین | ShahreNovin

ردیف عنوان محصول قیمت افزودن به فاکتور
1
نسخه فروشگاهی نرم افزار هما
12,000,000 ریال
افزودن به فاکتور
2
نسخه بازرگانی نرم افزار هما
40,000,000 ریال
افزودن به فاکتور
3
وب سایت فروشگاهی
35,000,000 ریال
افزودن به فاکتور
4
وب سایت شرکتی
17,000,000 ریال
افزودن به فاکتور
5
اپلیکیشن اختصاصی
15,000,000 ریال
افزودن به فاکتور
6
سیستم پیامدهی
6,500,000 ریال
افزودن به فاکتور
7
کاربر نرم افزار هما
6,500,000 ریال
افزودن به فاکتور
8
ماژول اقساط
9,000,000 ریال
افزودن به فاکتور
9
ماژول انبارداری تکمیلی
15,000,000 ریال
افزودن به فاکتور
10
ماژول باشگاه مشتریان
38,000,000 ریال
افزودن به فاکتور
11
ماژول اتوماسیون
30,000,000 ریال
افزودن به فاکتور
12
ماژول گزارش ساز و QueryBuilder
70,000,000 ریال
افزودن به فاکتور
13
ماژول مدیریت تولید
24,500,000 ریال
افزودن به فاکتور
14
ماژول حسابداری تکمیلی
29,000,000 ریال
افزودن به فاکتور
15
پکیج تولید محتوا پایه
21,120,000 ریال
افزودن به فاکتور
16
پکیج تولید محتوا متوسط
29,700,000 ریال
افزودن به فاکتور
17
پکیج تولید محتوا استاندارد
55,440,000 ریال
افزودن به فاکتور
18
پکیج تولید محتوا حرفه ای
110,880,000 ریال
افزودن به فاکتور