پکیج تولید محتوا پایه

پکیج تولید محتوا پایه

21,120,000 ریال

تعداد محتوای تولیدی در هر ماه 10عدد است و تعداد کلمه استفاده شده در هر محتوا 1000-800 کلمه می‌باشد.
تمام محتوای استفاده شده سئو شده و دارای استراتژی ماهانه است.
این پکیج مناسب برای کسب و کارها با رقابت کم می‌باشد.

تعداد محتوای تولیدی در هر ماه 10عدد است و تعداد کلمه استفاده شده در هر محتوا 1000-800 کلمه می‌باشد.
تمام محتوای استفاده شده سئو شده و دارای استراتژی ماهانه است.
این پکیج مناسب برای کسب و کارها با رقابت کم می‌باشد.