پکیج تولید محتوا استاندارد

پکیج تولید محتوا استاندارد

55,440,000 ریال

تعداد محتوای تولیدی در هر ماه 30 عدد است و تعداد کلمه استفاده شده در هر محتوا 1000-800 کلمه می‌باشد.
تمام محتوای استفاده شده سئو شده و دارای استراتژی ماهانه است.
این پکیج مناسب برای کسب و کارها با رقابت زیاد می‌باشد.

تعداد محتوای تولیدی در هر ماه 30 عدد است و تعداد کلمه استفاده شده در هر محتوا 1000-800 کلمه می‌باشد.
تمام محتوای استفاده شده سئو شده و دارای استراتژی ماهانه است.
این پکیج مناسب برای کسب و کارها با رقابت زیاد می‌باشد.